Χάρτης Κατάταξη

krisos

krisos
Πόντοι:6.789
Θέση:169
Νικημένοι αντίπαλοι: 831.565 (74.)
Φυλή: Zoo


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
001
463|517 6.789