Χάρτης Κατάταξη

gmouzo

gmouzo
Πόντοι:174.972
Θέση:34
Νικημένοι αντίπαλοι: 5.627.228 (31.)
Φυλή: Zoo


Χωριά (25) Συντεταγμένες Πόντοι
002
516|439 6.595
003
501|436 6.596
006
501|422 7.455
007
501|421 7.410
008
496|421 7.490
009
498|421 6.939
010
499|420 6.961
011
505|420 6.847
012
506|419 6.751
013
507|423 6.466
zarkan
521|508 7.215
zarkan
521|509 7.167
zarkan
523|512 7.426
zarkan
521|473 7.117
zarkan
527|470 6.801
zarkan
524|466 7.300
zarkan
543|501 7.318
zarkan
505|457 6.212
zarkan
547|502 7.193
zarkan
549|497 7.489
zarkan
531|464 7.549
zarkan
521|453 7.407
zarkan
523|447 7.372
zarkan
530|471 5.444
zarkan
531|474 6.452