Χάρτης Κατάταξη

LOST-PRISON BREAK

LOST-PRISON BREAK
Πόντοι:107.391
Θέση:43
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.211.766 (62.)
Φυλή: COV-19


Χωριά (11) Συντεταγμένες Πόντοι
C6-001
489|520 9.771
C6-002
490|520 9.761
C6-003
488|520 9.761
C6-004
488|521 9.761
C6-005
488|523 9.761
C6-006
488|524 9.761
C6-007
487|525 9.761
C6-008
486|524 9.761
C6-009
487|526 9.761
C6-010
491|540 9.771
C6-011
484|524 9.761
Ημερήσια επιτεύγματα
1x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 16.07.2021 (5.554 μονάδες)


1x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 13.06.2021 (70 μονάδες)


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 13)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 13 χρόνια.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 71

Κόσμος 58

Κόσμος 68

Κόσμος 73

Κόσμος 74

Κόσμος 76

Κόσμος 78

Special

Casual 3

Casual 7

Κόσμος 67

Κόσμος 69

Κόσμος 72

Κόσμος 75

Κόσμος 77

Κόσμος 79

Classic