Χάρτης Κατάταξη

alexisge

alexisge
Πόντοι:1.597.640
Θέση:12
Νικημένοι αντίπαλοι: 11.626.638 (22.)
Φυλή: HΟJ


Χωριά (164) Συντεταγμένες Πόντοι
046 JohnnySince, you Legend
462|520 11.256
147 Nie z tej ziemi
525|452 10.495
149 Nie z tej ziemi
527|453 10.505
215 Nie z tej ziemi
519|463 10.505
216 Nie z tej ziemi
520|464 10.495
245 Nie z tej ziemi
519|440 10.505
270 Nie z tej ziemi
510|493 12.164
292 Nie z tej ziemi
542|526 10.495
294 Nie z tej ziemi
536|447 7.927
312 Nie z tej ziemi
537|446 7.580
334 Nie z tej ziemi
539|446 10.505
374 Nie z tej ziemi
534|437 4.181
427 Nie z tej ziemi
542|437 768
434 Nie z tej ziemi
554|447 736
440 Nie z tej ziemi
554|448 717
447 Nie z tej ziemi
542|436 527
455 Nie z tej ziemi
552|446 508
Το χωριό των Λεοντων A01
517|519 9.907
Το χωριό των Λεοντων A02
517|520 10.140
Το χωριό των Λεοντων A03
524|515 10.146
Το χωριό των Λεοντων A04
520|518 10.140
Το χωριό των Λεοντων A05
522|513 10.141
Το χωριό των Λεοντων A06
521|517 10.149
Το χωριό των Λεοντων A07
523|515 10.144
Το χωριό των Λεοντων A08
521|515 11.289
Το χωριό των Λεοντων A09
510|516 10.160
Το χωριό των Λεοντων A10
515|518 9.837
Το χωριό των Λεοντων A11
522|508 9.771
Το χωριό των Λεοντων A12
519|515 9.885
Το χωριό των Λεοντων A13
528|508 9.938
Το χωριό των Λεοντων A14
516|519 10.139
Το χωριό των Λεοντων A16
523|510 6.909
Το χωριό των Λεοντων B01
526|524 10.141
Το χωριό των Λεοντων Β03
522|525 9.885
Το χωριό των Λεοντων Β04
523|520 10.146
Το χωριό των Λεοντων Β05
525|523 9.886
Το χωριό των Λεοντων Β06
523|522 10.144
Το χωριό των Λεοντων Β08
524|524 10.146
Το χωριό των Λεοντων Β10
527|524 9.697
Το χωριό των Λεοντων Β12
525|524 10.141
Το χωριό των Λεοντων Γ01
530|520 10.141
Το χωριό των Λεοντων Γ02
528|520 10.146
Το χωριό των Λεοντων Γ03
529|520 10.144
Το χωριό των Λεοντων Γ05
529|521 10.141
Το χωριό των Λεοντων Γ07
528|521 10.013
Το χωριό των Λεοντων Γ09
532|519 9.883
Το χωριό των Λεοντων Γ11
535|519 9.745
Το χωριό των Λεοντων Γ13
536|519 9.740
Το χωριό των Λεοντων Δ01
533|524 10.140
Το χωριό των Λεοντων Δ02
533|526 10.139
Το χωριό των Λεοντων Δ03
541|522 9.881
Το χωριό των Λεοντων Δ04
537|525 9.895
Το χωριό των Λεοντων Δ05
534|526 9.825
Το χωριό των Λεοντων Δ07
540|528 9.806
Το χωριό των Λεοντων Δ08
540|522 10.139
Το χωριό των Λεοντων Δ09
542|519 9.881
Το χωριό των Λεοντων Δ10
537|531 10.139
Το χωριό των Λεοντων Δ11
543|528 9.881
Το χωριό των Λεοντων Δ12
539|528 10.139
Το χωριό των Λεοντων Δ13
542|528 10.139
Το χωριό των Λεοντων Δ14
540|531 9.981
Το χωριό των Λεοντων Δ15
547|519 10.140
Το χωριό των Λεοντων Δ16
541|516 10.933
Το χωριό των Λεοντων Δ17
546|524 10.525
Το χωριό των Λεοντων Δ18
539|533 10.139
Το χωριό των Λεοντων Δ19
546|530 9.947
Το χωριό των Λεοντων Ε01
524|536 10.139
Το χωριό των Λεοντων Ε02
527|532 9.881
Το χωριό των Λεοντων Ε03
529|529 10.139
Το χωριό των Λεοντων Ε04
529|534 10.139
Το χωριό των Λεοντων Ε05
528|532 10.139
Το χωριό των Λεοντων Ε06
524|539 10.786
Το χωριό των Λεοντων Ε07
519|540 9.945
Το χωριό των Λεοντων Ε08
530|535 10.140
Το χωριό των Λεοντων Ε09
525|541 9.892
Το χωριό των Λεοντων Ε10
526|539 9.892
Το χωριό των Λεοντων Ε11
523|545 9.881
Το χωριό των Λεοντων Ε12
535|535 10.140
Το χωριό των Λεοντων Ε14
529|541 9.868
Το χωριό των Λεοντων Ζ02
510|478 9.835
Το χωριό των Λεοντων Ζ04
511|478 9.825
Το χωριό των Λεοντων Ζ06
510|481 12.154
Το χωριό των Λεοντων Ζ08
510|479 12.154
Το χωριό των Λεοντων Η01
538|540 8.743
Το χωριό των Λεοντων Η02
539|539 9.814
Το χωριό των Λεοντων Η03
540|537 9.750
Το χωριό των Λεοντων Η04
540|539 8.737
Το χωριό των Λεοντων Η05
540|536 9.740
Το χωριό των Λεοντων Η07
542|539 9.740
Το χωριό των Λεοντων Η09
545|541 9.949
Το χωριό των Λεοντων Η11
534|543 9.881
Το χωριό των Λεοντων Θ01
538|550 9.740
Το χωριό των Λεοντων Θ02
543|553 10.139
Το χωριό των Λεοντων Θ03
546|551 10.139
Το χωριό των Λεοντων Θ04
542|556 9.754
Το χωριό των Λεοντων Θ05
543|557 10.139
Το χωριό των Λεοντων Θ06
537|564 10.139
Το χωριό των Λεοντων Θ07
547|551 9.998
Το χωριό των Λεοντων Θ08
545|555 10.062
Το χωριό των Λεοντων Θ09
539|559 10.109
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 64 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Casual 5 με τη Φυλή CONTROL ΑLT DELETE.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 77

Κόσμος 78

Casual 5

Special