Χάρτης Κατάταξη

El Matador.

El Matador.
Πόντοι:1.166.003
Θέση:14
Νικημένοι αντίπαλοι: 17.932.038 (13.)
Φυλή: HOJ


Χωριά (120) Συντεταγμένες Πόντοι
003
514|521 10.412
004
518|517 10.399
005
519|517 9.998
006
523|518 10.289
C6-001
489|520 9.481
C6-002
490|520 9.481
C6-003
488|520 9.481
C6-004
488|521 9.481
C6-005
488|523 9.481
C6-006
488|524 9.481
C6-012
486|521 10.823
C6-013
485|520 9.481
C6-014
490|518 9.481
C6-015
489|518 9.481
C6-016
488|518 9.481
Sweetest Love x3 *001*
510|475 9.807
Sweetest Love x3 *002*
482|487 9.797
Sweetest Love x3 *003*
483|487 9.797
Sweetest Love x3 *004*
484|487 9.736
Sweetest Love x3 *005*
483|488 9.797
Sweetest Love x3 *006*
484|488 9.753
Sweetest Love x3 *007*
484|489 9.766
Sweetest Love x3 *008*
486|485 9.797
Sweetest Love x3 *009*
488|487 9.814
Sweetest Love x3 *010*
487|488 9.797
Sweetest Love x3 *011*
488|489 9.797
Sweetest Love x3 *012*
488|486 9.797
Sweetest Love x3 *013*
494|489 10.077
Sweetest Love x3 *014*
423|492 9.451
Sweetest Love x3 *015*
424|492 9.544
Sweetest Love x3 *016*
423|493 9.564
Sweetest Love x3 *017*
424|494 9.565
Sweetest Love x3 *018*
426|494 9.736
Sweetest Love x3 *019*
427|494 9.867
Sweetest Love x3 *020*
429|494 9.736
Sweetest Love x3 *021*
427|491 9.735
Sweetest Love x3 *022*
479|492 9.771
Sweetest Love x3 *023*
484|492 9.480
Sweetest Love x3 *024*
482|490 9.719
Sweetest Love x3 *025*
483|491 9.761
Sweetest Love x3 *026*
484|491 9.475
Sweetest Love x3 *027*
486|493 9.291
Sweetest Love x3 *028*
424|495 9.736
Sweetest Love x3 *029*
426|495 9.744
Sweetest Love x3 *030*
427|495 9.793
Sweetest Love x3 *031*
429|496 9.793
Sweetest Love x3 *032*
483|499 9.824
Sweetest Love x3 *033*
482|496 9.783
Sweetest Love x3 *034*
484|496 9.814
Sweetest Love x3 *035*
485|496 9.886
Sweetest Love x3 *036*
522|442 9.835
Sweetest Love x3 *037*
523|444 9.835
Sweetest Love x3 *038*
524|444 9.835
Sweetest Love x3 *039*
522|449 9.835
Sweetest Love x3 *040*
523|449 9.835
Sweetest Love x3 *041*
524|449 9.830
Sweetest Love x3 *042*
524|445 9.828
Sweetest Love x3 *043*
526|445 9.830
Sweetest Love x3 *044*
526|446 9.835
Sweetest Love x3 *045*
519|452 9.785
Sweetest Love x3 *046*
522|451 9.840
Sweetest Love x3 *047*
522|463 9.815
Sweetest Love x3 *048*
521|464 9.807
Sweetest Love x3 *049*
522|464 9.761
Sweetest Love x3 *050*
504|466 9.783
Sweetest Love x3 *051*
507|467 9.835
Sweetest Love x3 *052*
509|465 9.761
Sweetest Love x3 *053*
512|469 9.805
Sweetest Love x3 *054*
521|468 9.788
Sweetest Love x3 *055*
512|473 9.887
Sweetest Love x3 *056*
511|474 9.835
Sweetest Love x3 *057*
516|473 9.924
Sweetest Love x3 *058*
515|474 9.771
Sweetest Love x3 *059*
518|470 9.736
Sweetest Love x3 *060*
522|472 9.810
Sweetest Love x3 *061*
523|470 9.807
Sweetest Love x3 *062*
481|485 9.783
Sweetest Love x3 *063*
515|478 9.797
Sweetest Love x3 *064*
521|482 9.296
Sweetest Love x3 *065*
522|482 9.459
Sweetest Love x3 *066*
521|483 9.296
Sweetest Love x3 *067*
523|483 9.442
Sweetest Love x3 *068*
520|484 9.296
Sweetest Love x3 *069*
522|484 9.064
Sweetest Love x3 *070*
524|484 9.427
Sweetest Love x3 *071*
505|487 10.003
Sweetest Love x3 *072*
509|487 9.872
Sweetest Love x3 *073*
510|487 9.889
Sweetest Love x3 *074*
512|487 9.797
Sweetest Love x3 *075*
510|488 9.814
Sweetest Love x3 *076*
510|489 9.814
Sweetest Love x3 *077*
522|485 9.321
Sweetest Love x3 *078*
505|492 9.889
Sweetest Love x3 *079*
507|492 9.783
Sweetest Love x3 *080*
509|492 9.783
Sweetest Love x3 *081*
509|491 9.873
Sweetest Love x3 *082*
510|490 9.809
Sweetest Love x3 *083*
510|491 9.783
Sweetest Love x3 *084*
555|493 9.835
Sweetest Love x3 *085*
557|493 9.833
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 20 χωριών.
Προσωπικό κείμενο
-Sweetest Love x3-

Ημερήσια επιτεύγματα
16x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 21.09.2022 (170.275 μονάδες)


3x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 22.06.2022 (106.064 μονάδες)


9x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 25.09.2022 (3.656.491 πόροι)


7x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 21.09.2022 (49 χωριά)


5x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 25.09.2022 (11 χωριά)


2x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 03.01.2022 (27.032 μονάδες)


17x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 05.04.2022 (5.432.824 πόροι)


 
Επιτεύγματα μάχης
Επίθεση στον εαυτό σου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Επιτέθηκες στον εαυτό σου και έχασες πάνω από 10.000 μονάδες σε μία μάχη.


Επιτυχής κατάκτηση (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κατέκτησε 100 διεκδικούμενα χωριά.


Αρχηγός (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 1.000.000 εχθρικές μονάδες.


Εμπιστοσύνη (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 100 Αριστοκράτες σε μάχη!


Καταστροφέας τειχών (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατάστρεψε 2.500 επίπεδα τείχους με κριούς.


Ληστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε συνολικά 1.000.000 πόρους.


Ο θάνατος ενός ήρωα (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατά την υποστήριξη άλλων χωριών, έχασες 20.000 μονάδες.


Αρχηγός του Πεδίου Μάχης (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατάστρεψε εξ' ολοκλήρου 250 εχθρικούς στρατούς.


Ενισχύσεις (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Υποστήριξε άλλους παίκτες 100 φορές σε μάχες.


Κατάκτηση (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατέκτησε συνολικά 50 χωριά.


Λεηλατητής (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 100 φορές.


Νικητής πολέμου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κάνε επίθεση σε 25 διαφορετικούς παίκτες!


Άτυχος

Απέτυχες να κατακτήσεις το χωριό, καθώς η πίστη έμεινε στο +1.


Κατάκτηση του εαυτού σου

Κατέκτησε τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι τους δείχνεις ποιος είναι το αφεντικό.


 
Επιτεύγματα κοινωνικότητας
Συμπολεμιστές (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Παρέμεινε στην ίδια φυλή για 180 συνεχόμενες ημέρες.


Πιστός φίλος (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Έχεις ήδη συνάψει 15 φιλικές σχέσεις.


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Band of Brothers (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Έχεις 10 paladins.


Έμπορος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αντάλλαξες πόρους χρησιμοποιώντας την αγορά 1.000 φορές.


Βιβλιοθηκάριος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ανακάλυψε 12 μοναδικά Βιβλία Δεξιοτήτων.


Επίπεδο Paladin (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αναβάθμισε τον Paladin σου στο επίπεδο 30.


Στρατολόγος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Στρατολόγησε συνολικά 1.000.000 μονάδες!


Συλλέκτης (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Σάρωσε συνολικά 100.000.000 πόρους.


Αρχιτέκτονας (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Χτίσε συνολικά 5.000 επίπεδα κτιρίου!


Κορυφαίος σκόρερ (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Φτάσε στους κορυφαίους 20 αυτού του κόσμου.


Κροίσος (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κόψε 5.000 χρυσά νομίσματα.


Ο βασιλιάς των πόντων (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Σκαρφάλωσε στον πίνακα κατάταξης και φτάσε τους 100.000 πόντους.


Ολοκληρωμένος σπουδαστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Βελτίωσε τις δυνατότητες του paladin σου σε ένα σύνολο από 100 επίπεδα βελτίωσης.


Άρχοντας της ηπείρου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Φτάσε στους κορυφαίους 30 μιας ηπείρου!


Εκτός χρόνου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Χρήση της άμεσης κτίσης 100 φορές!


Άρχοντας των Αποστολών (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Ολοκλήρωσε 40 αποστολές!


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 12)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 12 χρόνια.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Μέγας Σιδεράς (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Δημιούργησε 40 αντικείμενα.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Συλλέκτης Συνταγών (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Βρες 40 μοναδικές συνταγές.


Επίθεση στο Κάστρο: Ταχύτερη σειρά!

Μείνε πρώτος στην κατάταξη των ενεργειών της Ναυτικής Υποστήριξης όταν ενεργοποιηθεί.


Επίθεση στο Κάστρο: Άρχοντας της Πολιορκίας (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Πάρε μέρος στην καταστροφή 4 Κάστρων.


Επίθεση στο Κάστρο: Πάρε μέρος στη διασκέδαση! (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατέκτησε 5.000 μετάλλια για να βοηθήσεις τη φυλή.


Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Εξερεύνησε 40 περιοχές.


Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Εξερεύνησε 2 διαφορετικά νησιά.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;

Ηγήσου της καθημερινής κατάταξης στο τέλος της ημέρας του event.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Νίκησε 50.000 εχθρικές μονάδες στη Μάχη Οδοφραγμάτων.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Καθάρισε 25% των Τομέων.


Μάχη του Πύργου: Γενικός Ηγέτης!

Ηγήσου της βαθμολογίας Επιθέσεων στο τέλος της μάχης.


Μάχη του Πύργου: Νέος κατακτητής Κόσμου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Βοηθα την φυλή σου να προσαρτήσει 25 τομείς στη Μάχη του Πύργου.


Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή

Απέκτησε ένα από τα μυστηριώδη καπέλα από τον Μάγο ή από άλλους παίκτες.


Το Θηρίο του Βουνού: Ο θρυλικός εξοπλισμός

Εξοπλίστε τον ήρωά σας με τουλάχιστον ένα θρυλικό εξοπλισμό.


Το Θηρίο του Βουνού: Εξοπλίστε τον ήρωά σας

Εξοπλίστε τον ήρωά σας με όλα τα αντικείμενα του εξοπλισμού.


Το Θηρίο του Βουνού: Κυνηγός (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 3 θηρία στο event Το Θηρίο του Μαύρου Βουνού.


Το πανηγύρι Αριστοκράτη: Και ο τροχός συνεχίζει να γυρνά (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Γύρισε τον τροχό 25 φορές.


Πανηγύρι αριστοκράτη: Απολαμβάνοντας το πανηγύρι (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Ολοκλήρωσε 5 δραστηριότητα στα mini-games στο πανηγύρι του Αριστοκράτη.


Φύλακες του Κάστρου: Γενναίος Απόγονος (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Ολοκλήρωσε 150 επίπεδα κελαριών.


Φύλακες του Κάστρου: Κυνηγός Ληστών (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 200 ληστές.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 70

Casual