Χάρτης Κατάταξη

El Matador.

El Matador.
Πόντοι:585.044
Θέση:16
Νικημένοι αντίπαλοι: 12.117.147 (19.)
Φυλή: HOJ


Χωριά (68) Συντεταγμένες Πόντοι
090
510|490 10.264
|ATH| 001
510|475 9.807
|ATH| 002
512|473 9.826
|ATH| 003
512|469 9.966
|ATH| 004
521|468 9.976
|ATH| 005
507|467 9.782
|ATH| 006
509|465 9.752
|ATH| 007
504|466 9.912
|ATH| 008
515|474 9.771
|ATH| 009
521|464 9.765
|ATH| 010
522|464 9.752
|ATH| 011
522|463 9.738
|ATH| 012
516|473 9.847
|ATH| 013
523|470 9.595
|ATH| 014
522|472 9.810
|ATH| 015
501|496 9.606
|ATH| 016
500|498 9.752
|ATH| 018
484|489 9.632
|ATH| 019
483|487 9.877
|ATH| 020
483|488 9.623
|ATH| 021
482|487 9.585
|ATH| 022
483|491 9.563
|ATH| 023
488|486 9.401
|ATH| 024
487|488 9.884
|ATH| 025
484|496 9.407
|ATH| 026
485|496 9.942
|ATH| 027
488|487 9.753
|ATH| 028
483|483 8.667
|ATH| 029
488|489 9.797
|ATH| 030
479|492 9.912
|ATH| 031
486|485 9.721
|ATH| 032
483|499 10.147
|ATH| 033
515|478 9.797
|ATH| 034
486|500 9.899
|ATH| 035
509|492 9.783
|ATH| 036
512|487 9.637
|ATH| 037
494|489 10.093
|ATH| 038
510|487 9.899
|ATH| 039
505|492 9.526
|ATH| 040
509|487 9.782
|ATH| 041
510|489 9.744
|ATH| 042
510|491 10.225
|ATH| 043
510|488 9.602
|ATH| 044
507|492 9.674
|ATH| 045
509|491 9.889
|ATH| 046
481|485 9.206
|ATH| 047
482|496 8.653
|ATH| 048
484|488 8.358
|ATH| 049
505|487 9.993
|ATH| 050
524|445 10.307
|ATH| 051
522|451 9.399
|ATH| 052
522|442 10.495
|ATH| 053
523|449 10.297
|ATH| 054
522|449 10.495
|ATH| 055
524|449 10.495
|ATH| 056
526|446 10.495
δικεφαλε τρελαινομαι
427|491 3.840
δικεφαλος
429|496 3.802
δικεφαλος1β
429|494 4.851
δικεφαλος2
427|495 3.775
δικεφαλος2α
427|494 3.836
δικεφαλος2β
426|495 3.700
δικεφαλος3
424|495 3.265
δικεφαλος3α
424|494 2.747
δικεφαλος3β
423|493 2.830
δικεφαλος3γ
424|492 1.127
Χωριό βαρβάρων
426|494 3.239
Χωριό βαρβάρων
423|492 457
Προσωπικό κείμενο
On Decks!
-Sweetest Love x3-

Ημερήσια επιτεύγματα
11x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 28.06.2022 (152.942 μονάδες)


3x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 22.06.2022 (106.064 μονάδες)


6x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 09.12.2021 (3.461.687 πόροι)


4x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 09.12.2021 (35 χωριά)


3x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 08.10.2021 (6 χωριά)


2x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 03.01.2022 (27.032 μονάδες)


17x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 05.04.2022 (5.432.824 πόροι)


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 12)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 12 χρόνια.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 70

Casual

Κόσμος 77