Χάρτης Κατάταξη

MOLON LAVE GR

MOLON LAVE GR
Πόντοι:145.842
Θέση:36
Νικημένοι αντίπαλοι: 10.074.794 (24.)
Φυλή: Zoo


Χωριά (17) Συντεταγμένες Πόντοι
..001
476|475 8.717
007
494|465 7.878
MOLON LAVE GR
479|481 8.133
MOLON LAVE GR 01
461|487 9.034
MOLON LAVE GR 02
480|483 7.873
MOLON LAVE GR 03
504|472 8.659
MOLON LAVE GR 04
481|481 8.554
MOLON LAVE GR 05
476|481 8.532
MOLON LAVE GR 06
478|481 9.507
MOLON LAVE GR 07
480|484 8.536
MOLON LAVE GR 08
450|537 7.169
MOLON LAVE GR 09
475|476 9.283
MOLON LAVE GR 10
502|469 9.298
MOLON LAVE GR 11
502|473 8.571
MOLON LAVE GR 12
475|486 8.461
MOLON LAVE GR 13
473|485 8.507
ΜΠΑΧΑΛΟ
509|479 9.130
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 48

Casual 5