Χάρτης Κατάταξη

dimis68

dimis68
Πόντοι:139.907
Θέση:41
Νικημένοι αντίπαλοι: 24.812.339 (8.)
Φυλή: Zoo


Χωριά (114) Συντεταγμένες Πόντοι
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
495|521 1.326
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
484|518 1.127
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
486|520 1.957
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
507|525 1.162
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
525|512 1.954
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
504|528 1.080
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
527|511 1.181
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
529|509 1.179
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
503|530 1.150
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
503|529 1.158
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
513|526 1.172
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
505|529 1.161
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
485|526 1.175
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
509|529 1.728
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
527|513 1.185
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
529|513 1.184
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
507|530 1.198
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
503|531 1.194
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
473|483 1.201
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
529|512 1.196
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
527|515 1.191
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
530|509 1.206
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
530|511 1.200
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
474|482 1.195
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
530|512 1.186
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
531|512 1.198
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
531|511 1.045
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
532|510 1.065
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
483|530 1.215
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
511|533 1.180
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
471|482 1.184
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
533|513 1.195
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
509|533 1.186
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
521|528 1.563
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
533|517 1.182
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
533|518 1.200
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
501|516 1.918
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
535|514 1.196
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
533|521 1.203
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
532|521 1.199
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
536|516 1.295
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
533|522 1.209
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
534|519 1.209
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
526|530 1.203
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
529|528 1.201
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
536|518 1.224
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
537|516 1.208
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
464|478 1.123
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
460|483 1.214
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
458|483 1.304
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
460|484 1.740
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
506|545 1.323
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
458|484 1.287
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
457|486 1.361
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
458|482 1.217
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
538|522 1.205
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
541|518 1.212
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
459|478 1.193
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
461|478 2.548
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
506|546 1.201
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
538|526 1.844
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
456|482 1.184
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
454|484 1.202
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
455|484 1.127
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
456|483 1.201
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
455|485 1.198
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
546|515 1.214
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
454|488 1.208
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
547|516 1.211
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
543|521 1.219
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
457|475 1.233
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
547|517 1.191
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
544|519 1.228
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
455|478 1.210
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
503|552 1.228
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
454|475 1.209
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
452|479 1.205
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
449|542 1.219
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
437|526 1.241
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
449|543 1.327
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
449|547 1.232
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
449|546 1.264
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
437|525 1.224
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
436|526 1.235
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
435|527 1.227
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
435|525 1.329
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
435|526 1.267
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
448|548 1.249
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
435|528 1.215
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
447|545 1.219
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
445|548 1.133
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
448|552 1.242
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
450|552 1.199
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
426|489 1.347
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
447|552 1.220
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
444|547 1.236
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
424|490 2.221
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
427|490 1.250
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
445|553 1.224
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
425|487 1.704
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 14 χωριών.
Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Casual 3 με τη Φυλή THC-RESTART.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
8x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 21.01.2022 (212.998 μονάδες)


2x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 13.04.2022 (10 χωριά)


2x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 18.01.2022 (25 χωριά)


8x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 28.06.2022 (291.364 μονάδες)


 
Επιτεύγματα μάχης
Αρχηγός (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 20.000.000 εχθρικές μονάδες.


Ενισχύσεις (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Υποστήριξε άλλους παίκτες 3.000 φορές σε μάχες.


Ο θάνατος ενός ήρωα (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κατά την υποστήριξη άλλων χωριών, έχασες 100.000 μονάδες.


Εμπιστοσύνη (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 100 Αριστοκράτες σε μάχη!


Επίθεση στον εαυτό σου (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Επιτέθηκες στον εαυτό σου και έχασες πάνω από 1.000 μονάδες σε μία μάχη.


Ληστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε συνολικά 1.000.000 πόρους.


Αντικατασκοπία (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Απέκρουσε 50 ανιχνεύσεις.


Αρχηγός του Πεδίου Μάχης (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατάστρεψε εξ' ολοκλήρου 250 εχθρικούς στρατούς.


Επιτυχής κατάκτηση (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατέκτησε 25 διεκδικούμενα χωριά.


Κατάκτηση (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατέκτησε συνολικά 50 χωριά.


Λεηλατητής (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 100 φορές.


Νικητής πολέμου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κάνε επίθεση σε 25 διαφορετικούς παίκτες!


Άτυχος

Απέτυχες να κατακτήσεις το χωριό, καθώς η πίστη έμεινε στο +1.


Κατάκτηση του εαυτού σου

Κατέκτησε τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι τους δείχνεις ποιος είναι το αφεντικό.


Καταστροφέας τειχών (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Κατάστρεψε 25 επίπεδα τείχους με κριούς.


Τυχεράκιας

Κατέκτησε χωριό με εμπιστοσύνη στο 0.


 
Επιτεύγματα κοινωνικότητας
Συμπολεμιστές (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Παρέμεινε στην ίδια φυλή για 180 συνεχόμενες ημέρες.


Πιστός φίλος (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Έχεις ήδη συνάψει 15 φιλικές σχέσεις.


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Band of Brothers (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Έχεις 10 paladins.


Έμπορος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αντάλλαξες πόρους χρησιμοποιώντας την αγορά 1.000 φορές.


Βιβλιοθηκάριος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ανακάλυψε 12 μοναδικά Βιβλία Δεξιοτήτων.


Επίπεδο Paladin (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αναβάθμισε τον Paladin σου στο επίπεδο 30.


Στρατολόγος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Στρατολόγησε συνολικά 1.000.000 μονάδες!


Αρχιτέκτονας (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Χτίσε συνολικά 5.000 επίπεδα κτιρίου!


Κορυφαίος σκόρερ (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Φτάσε στους κορυφαίους 20 αυτού του κόσμου.


Κροίσος (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κόψε 5.000 χρυσά νομίσματα.


Ο βασιλιάς των πόντων (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Σκαρφάλωσε στον πίνακα κατάταξης και φτάσε τους 100.000 πόντους.


Ολοκληρωμένος σπουδαστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Βελτίωσε τις δυνατότητες του paladin σου σε ένα σύνολο από 100 επίπεδα βελτίωσης.


Άρχοντας της ηπείρου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Φτάσε στους κορυφαίους 30 μιας ηπείρου!


Εκτός χρόνου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Χρήση της άμεσης κτίσης 100 φορές!


Συλλέκτης (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Σάρωσε συνολικά 10.000 πόρους.


Άρχοντας των Αποστολών (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Ολοκλήρωσε 40 αποστολές!


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 8)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 8 χρόνια.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Μέγας Σιδεράς (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Δημιούργησε 40 αντικείμενα.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Συλλέκτης Συνταγών (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Βρες 20 μοναδικές συνταγές.


Επίθεση στο Κάστρο: Στην πρώτη γραμμή!

Μείνε πρώτος στην κατάταξη των ενεργειών της Επίθεσης όταν ενεργοποιηθεί.


Επίθεση στο Κάστρο: Άρχοντας της Πολιορκίας (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Πάρε μέρος στην καταστροφή 6 Κάστρων.


Επίθεση στο Κάστρο: Πάρε μέρος στη διασκέδαση! (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατέκτησε 8.000 μετάλλια για να βοηθήσεις τη φυλή.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 180.000 εχθρικές μονάδες στη Μάχη Οδοφραγμάτων.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Καθάρισε 50% των Τομέων.


Μάχη του Πύργου: Νέος κατακτητής Κόσμου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Βοηθα την φυλή σου να προσαρτήσει 25 τομείς στη Μάχη του Πύργου.


Μάχη του Πύργου: Παγωμένο τείχος!

Ηγήσου της βαθμολογίας Άμυνας στο τέλος της μάχης.


Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή

Απέκτησε ένα από τα μυστηριώδη καπέλα από τον Μάγο ή από άλλους παίκτες.


Πανηγύρι αριστοκράτη: Ο άρχοντας του πανηγυριού

Ολοκλήρωσε όλα τα διαφορετικά mini-games για το πανηγύρι του Αριστοκράτη.


Πανηγύρι αριστοκράτη: Απολαμβάνοντας το πανηγύρι (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Ολοκλήρωσε 10 δραστηριότητα στα mini-games στο πανηγύρι του Αριστοκράτη.


Το πανηγύρι Αριστοκράτη: Και ο τροχός συνεχίζει να γυρνά (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Γύρισε τον τροχό 10 φορές.


Το Θηρίο του Βουνού: Εξοπλίστε τον ήρωά σας

Εξοπλίστε τον ήρωά σας με όλα τα αντικείμενα του εξοπλισμού.


Το Θηρίο του Βουνού: Κυνηγός (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Νίκησε 1 θηρίο στο event Το Θηρίο του Μαύρου Βουνού.


Φύλακες του Κάστρου: Γενναίος Απόγονος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ολοκλήρωσε 300 επίπεδα κελαριών.


Φύλακες του Κάστρου: Κυνηγός Ληστών (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 200 ληστές.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 75

Casual 7

Κόσμος 68

Casual 5

Casual 3

Κόσμος 27

Κόσμος 48

Κόσμος 74

Κόσμος 76

Κόσμος 77

Κόσμος 71

Κόσμος 72

Κόσμος 73

Κόσμος 78