Χάρτης Κατάταξη

ReScreaM

ReScreaM
Πόντοι:55.060
Θέση:62
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.416.588 (60.)
Φυλή: HOJ


Χωριά (7) Συντεταγμένες Πόντοι
Not on my watch
480|500 6.241
Not on my watch
480|497 6.726
Not on my watch
479|499 6.528
Not on my watch
478|498 7.546
Not on my watch
466|517 7.971
Not on my watch
464|516 10.019
Not on my watch
463|516 10.029
Προσωπικό κείμενο
Sabotage

Επιτεύγματα Νίκης
Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 64.

Αδίστακτος

Σαν επιτιθέμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 64.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 51 με τη Φυλή CxC members club.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 54 με τη Φυλή The Makers.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 58 με τη Φυλή BOXEUR DES RULES.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 64 με τη Φυλή Sabotage The Trusters.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 66 με τη Φυλή The Goatest of all Time.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 67 με τη Φυλή Bandits.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 70 με τη Φυλή LOVE!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 72 με τη Φυλή Boxeur Des Rules.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 79

Κόσμος 66

Κόσμος 67

Κόσμος 70

Κόσμος 72

Κόσμος 64

Κόσμος 58

Κόσμος 51

Κόσμος 54