Χάρτης Κατάταξη

dett-LoL.excon*

dett-LoL.excon*
Πόντοι:59.522
Θέση:60
Νικημένοι αντίπαλοι: 609.891 (82.)
Φυλή: HΟJ


Χωριά (6) Συντεταγμένες Πόντοι
001
468|490 9.957
002
469|489 9.947
003
470|490 9.961
004
470|485 9.947
005
475|489 9.855
006
473|484 9.855