Χάρτης Κατάταξη

JohnnySince94

JohnnySince94
Πόντοι:14.221.041
Θέση:1
Νικημένοι αντίπαλοι: 214.255.133 (1.)
Φυλή: HOJ


Χωριά (1596) Συντεταγμένες Πόντοι
*Fast n LOUD!! 005
482|514 7.606
*Fast n LOUD!! 007
484|534 8.030
,08
450|537 3.256
0001 LEFONIAS1994
452|552 9.618
0002 LEFONIAS1994
452|529 9.251
0003 LEFONIAS1994
487|528 9.769
0004 LEFONIAS1994
465|430 9.618
0005 LEFONIAS1994
498|423 9.618
0006 LEFONIAS1994
491|423 9.618
0007 LEFONIAS1994
498|420 9.618
0008 LEFONIAS1994
484|578 9.618
0009 LEFONIAS1994
496|509 9.632
0010 LEFONIAS1994
494|518 9.632
0011 LEFONIAS1994
480|517 9.632
0012 LEFONIAS1994
486|531 9.632
0013 LEFONIAS1994
473|527 9.632
0014 LEFONIAS1994
464|523 9.632
0015 LEFONIAS1994
459|513 9.632
0016 LEFONIAS1994
497|456 9.632
0017 LEFONIAS1994
495|542 9.632
0018 LEFONIAS1994
477|541 9.632
0019 LEFONIAS1994
486|548 9.632
002
516|439 7.055
0020 LEFONIAS1994
487|450 9.632
0021 LEFONIAS1994
465|538 9.632
0022 LEFONIAS1994
498|553 9.632
0023 LEFONIAS1994
498|444 9.632
0024 LEFONIAS1994
471|551 9.632
0025 LEFONIAS1994
485|558 9.632
0026 LEFONIAS1994
457|545 9.632
0027 LEFONIAS1994
482|438 9.632
0028 LEFONIAS1994
472|441 9.632
0029 LEFONIAS1994
499|566 9.632
003
424|524 1.531
0030 LEFONIAS1994
474|564 9.632
0031 LEFONIAS1994
462|558 9.632
0032 LEFONIAS1994
492|432 9.632
0033 LEFONIAS1994
444|539 9.632
0034 LEFONIAS1994
487|570 9.632
0035 LEFONIAS1994
451|553 9.632
0036 LEFONIAS1994
495|575 9.618
0037 LEFONIAS1994
477|427 9.632
0038 LEFONIAS1994
465|570 9.632
0039 LEFONIAS1994
465|431 9.632
0040 LEFONIAS1994
497|421 9.632
0041 LEFONIAS1994
496|491 9.630
0042 LEFONIAS1994
485|495 9.630
0043 LEFONIAS1994
495|497 9.628
0044 LEFONIAS1994
488|423 9.618
0045 LEFONIAS1994
499|497 9.618
0046 LEFONIAS1994
496|500 9.618
0047 LEFONIAS1994
496|501 9.618
0048 LEFONIAS1994
490|510 9.618
0049 LEFONIAS1994
494|497 9.618
0050 LEFONIAS1994
496|496 9.618
0051 LEFONIAS1994
501|503 9.618
0052 LEFONIAS1994
498|499 9.618
0053 LEFONIAS1994
497|495 9.618
0054 LEFONIAS1994
498|500 9.618
0055 LEFONIAS1994
496|502 9.618
0056 LEFONIAS1994
497|503 9.618
0057 LEFONIAS1994
494|498 9.618
0058 LEFONIAS1994
495|508 9.618
0059 LEFONIAS1994
493|501 9.618
0060 LEFONIAS1994
497|494 9.618
0061 LEFONIAS1994
493|504 9.618
0062 LEFONIAS1994
502|508 9.618
0063 LEFONIAS1994
493|505 9.618
0064 LEFONIAS1994
499|505 9.618
0065 LEFONIAS1994
501|491 9.618
0066 LEFONIAS1994
492|495 9.618
0067 LEFONIAS1994
495|492 9.618
0068 LEFONIAS1994
497|510 9.618
0069 LEFONIAS1994
490|497 9.618
0070 LEFONIAS1994
496|510 9.618
0071 LEFONIAS1994
494|509 9.618
0072 LEFONIAS1994
496|490 9.618
0073 LEFONIAS1994
500|511 9.618
0074 LEFONIAS1994
495|511 9.618
0075 LEFONIAS1994
491|492 9.618
0076 LEFONIAS1994
490|494 9.618
0077 LEFONIAS1994
496|511 9.618
0078 LEFONIAS1994
497|488 9.618
0079 LEFONIAS1994
496|487 9.618
0080 LEFONIAS1994
486|497 9.618
0081 LEFONIAS1994
496|513 9.618
0082 LEFONIAS1994
492|487 9.618
0083 LEFONIAS1994
496|517 9.618
0084 LEFONIAS1994
483|496 9.618
0085 LEFONIAS1994
492|515 9.618
0086 LEFONIAS1994
489|497 9.618
0087 LEFONIAS1994
493|490 9.618
0088 LEFONIAS1994
490|514 9.618
0089 LEFONIAS1994
489|513 9.618
0090 LEFONIAS1994
477|521 9.618
0091 LEFONIAS1994
481|519 9.618
0092 LEFONIAS1994
478|523 9.618
0093 LEFONIAS1994
473|516 9.618
0094 LEFONIAS1994
481|526 9.618
0095 LEFONIAS1994
479|525 9.618
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 1496 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Γιάγκος χάρηκα τώρα μάθατε ποιος σας βάφτισε εδώ και 1 χρόνο blushblush

Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 52 με τη Φυλή PHILOSOPHY OF ORTHOPRAXIS.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 54 με τη Φυλή The Makers.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 60 με τη Φυλή RESURRECTION.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 68 με τη Φυλή Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
108x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 09.11.2022 (1.808.196 μονάδες)


54x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 25.10.2022 (807.064 μονάδες)


127x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 09.11.2022 (24.990.440 πόροι)


134x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 27.10.2022 (263 χωριά)


119x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 27.10.2022 (58 χωριά)


165x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 22.01.2022 (683.478 μονάδες)


11x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 07.07.2021 (4.471.402 πόροι)


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 80

Κόσμος 74

Κόσμος 78

Κόσμος 75

Κόσμος 77