Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #093

-Sweetest Love x3 #093
Συντεταγμένες: 505|492
Πόντοι: 9.889
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)