Χάρτης Κατάταξη

0095 LEFONIAS1994

0095 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 479|525
Πόντοι: 9.618
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)