Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #094

-Sweetest Love x3 #094
Συντεταγμένες: 507|492
Πόντοι: 9.783
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)