Χάρτης Κατάταξη

C...028

C...028
Συντεταγμένες: 498|534
Πόντοι: 9.988
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)