Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 003

|ATH| 003
Συντεταγμένες: 512|469
Πόντοι: 9.805
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)