Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #066

-Sweetest Love x3 #066
Συντεταγμένες: 507|467
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)