Χάρτης Κατάταξη

C...026

C...026
Συντεταγμένες: 531|516
Πόντοι: 9.773
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)