Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #065

-Sweetest Love x3 #065
Συντεταγμένες: 504|466
Πόντοι: 9.783
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)