Χάρτης Κατάταξη

Παρατηρητήριο

Παρατηρητήριο
Συντεταγμένες: 470|517
Πόντοι: 7.363
Παίκτης: f116
Φυλή: Animals
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)