Χάρτης Κατάταξη

C...029

C...029
Συντεταγμένες: 473|477
Πόντοι: 9.988
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)