Χάρτης Κατάταξη

0014

0014
Συντεταγμένες: 465|492
Πόντοι: 10.712
Παίκτης: dim4000
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)