Χάρτης Κατάταξη

C...058

C...058
Συντεταγμένες: 494|537
Πόντοι: 9.845
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)