Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #075

-Sweetest Love x3 #075
Συντεταγμένες: 522|472
Πόντοι: 9.810
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)