Χάρτης Κατάταξη

tsr 009

tsr 009
Συντεταγμένες: 525|527
Πόντοι: 10.226
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)