Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #069

-Sweetest Love x3 #069
Συντεταγμένες: 521|468
Πόντοι: 9.788
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)