Χάρτης Κατάταξη

0002

0002
Συντεταγμένες: 490|463
Πόντοι: 10.508
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)