Χάρτης Κατάταξη

065. Μην ανεβαίνεις, σε βλέπω

065. Μην ανεβαίνεις, σε βλέπω
Συντεταγμένες: 536|488
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)