Χάρτης Κατάταξη

0004

0004
Συντεταγμένες: 494|462
Πόντοι: 11.130
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)