Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #076

-Sweetest Love x3 #076
Συντεταγμένες: 523|470
Πόντοι: 9.807
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)