Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 013

|ATH| 013
Συντεταγμένες: 523|470
Πόντοι: 9.418
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)