Χάρτης Κατάταξη

tsr 010

tsr 010
Συντεταγμένες: 522|533
Πόντοι: 10.220
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)