Χάρτης Κατάταξη

C...054

C...054
Συντεταγμένες: 493|538
Πόντοι: 5.769
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)