Χάρτης Κατάταξη

0001

0001
Συντεταγμένες: 490|461
Πόντοι: 10.981
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)