Χάρτης Κατάταξη

0063 K55

0063 K55
Συντεταγμένες: 510|508
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: nicko123
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)