Χάρτης Κατάταξη

095 ΨΑΛΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

095 ΨΑΛΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Συντεταγμένες: 467|476
Πόντοι: 10.971
Παίκτης: domouk73
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)