Χάρτης Κατάταξη

ακρη*

ακρη*
Συντεταγμένες: 468|525
Πόντοι: 3.720
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)