Χάρτης Κατάταξη

020 REC

020 REC
Συντεταγμένες: 460|510
Πόντοι: 10.505
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)