Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #096

-Sweetest Love x3 #096
Συντεταγμένες: 509|491
Πόντοι: 9.873
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)