Χάρτης Κατάταξη

0038

0038
Συντεταγμένες: 459|493
Πόντοι: 9.778
Παίκτης: dim4000
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)