Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 009

|ATH| 009
Συντεταγμένες: 521|464
Πόντοι: 9.553
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)