Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #097

-Sweetest Love x3 #097
Συντεταγμένες: 510|490
Πόντοι: 9.809
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)