Χάρτης Κατάταξη

C...033

C...033
Συντεταγμένες: 491|541
Πόντοι: 9.771
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)