Χάρτης Κατάταξη

0057 K55

0057 K55
Συντεταγμένες: 522|537
Πόντοι: 9.797
Παίκτης: nicko123
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)