Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #062

-Sweetest Love x3 #062
Συντεταγμένες: 522|463
Πόντοι: 9.815
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)