Χάρτης Κατάταξη

0011

0011
Συντεταγμένες: 490|458
Πόντοι: 10.838
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)