Χάρτης Κατάταξη

0043

0043
Συντεταγμένες: 460|487
Πόντοι: 9.714
Παίκτης: dim4000
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)