Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #064

-Sweetest Love x3 #064
Συντεταγμένες: 522|464
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)