Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 010

|ATH| 010
Συντεταγμένες: 522|464
Πόντοι: 9.540
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)