Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 042

|ATH| 042
Συντεταγμένες: 510|491
Πόντοι: 9.501
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)