Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #098

-Sweetest Love x3 #098
Συντεταγμένες: 510|491
Πόντοι: 9.783
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)