Χάρτης Κατάταξη

0017 LEFONIAS1994

0017 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 495|542
Πόντοι: 9.632
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)