Χάρτης Κατάταξη

C...051

C...051
Συντεταγμένες: 501|544
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)