Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 034

|ATH| 034
Συντεταγμένες: 486|500
Πόντοι: 9.677
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)